เกี่ยวกับเรา

 

     กิจวิบูลย์ ซัพพลาย เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันภัย อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ความสะอาด และสิ่งแวดล้อม

อาทิเช่น แว่นตานิรภัย หมวกนิรภัย หน้ากากป้องกัน ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ชุดป้องกันสารเคมี รองเท้านิรภัย และ อื่นๆ อีกมากมาย

 


Vision วิสัยทัศน์ ;

     กิจวิบูลย์ ซัพพลาย ได้เห็นความสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความสุขสบายในการทำงานเป็นอย่างมาก เราจึงมุ่งมั่นที่จะจัดหาและนำเข้าสินค้าด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุุคคล รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการทำงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อจำหน่ายและจะเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงและเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่กำลังขยายตัวขึ้น

 

 

Visitors: 30,298