ไส้กรอง 3M-6002

Product: ตลับกรองแก๊สและไอระเหย
Brand: 3M
Model: 6002

รายละเอียดสินค้า
Acid Gas
ป้องกันแก๊สคลอรีน กรดไฮโดร
คลอริก กรดซัลฟุริก แก๊ส
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, คลอรีน
ไดออกไซด์ แก๊สไฮโดรเจนซีลไฟ
เฉพาะหนีภัยเท่านั้น • 3M-6000.jpg
  Product: หน้ากากไส้กรองคู่รุ่น 6000Brand: 3MModel: 6000รายละเอียดสินค้า Code: 3M-6100 ขนาดเล็ก Code: 3M-6200 ขนาดกลาง Code: 3M-6300 ขนาดใหญ่•เป็นหน้ากากครึ่งหน้าไส้กรองคู่ ชนิดเปลี...

 • 3M-7500.jpg
  Product: หน้ากากไส้กรองคู่รุ่น 7500Brand: 3MModel: 7500รายละเอียดสินค้า Code: 3M-7501 ขนาดเล็ก Code: 3M-7502 ขนาดกลาง Code: 3M-7503 ขนาดใหญ่•ลิ้นระบายอากาศ คูลโฟล ระบายความร้อนและค...

 • 3M-6001.jpg
  Product: ตลับกรองแก๊สและไอระเหยBrand: 3MModel: 6001รายละเอียดสินค้าOrganic Vaporป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลายเช่น สี แล็คเกอร์ ทินเนอร์โทลูอีน ยาฆ่าแมลง ไอน้ำมัน

 • 3M-6003.jpg
  Product: ตลับกรองแก๊สและไอระเหยBrand: 3MModel: 6003รายละเอียดสินค้าOrganic Vapor/Acid Gasป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลายและกรดแก๊ส
  ราคา 370 THB

 • 3M-6004.jpg
  Product: ตลับกรองแก๊สและไอระเหยBrand: 3MModel: 6004รายละเอียดสินค้าAmmonia/Methylamineป้องกันไอแอมโมเนียและไอเม็ททิลลามีน

 • 3M-6005.jpg
  Product: ตลับกรองแก๊สและไอระเหยBrand: 3MModel: 6005รายละเอียดสินค้าFormaldehyde/Organic Vaporป้องกันไอฟอร์มัลดีไฮด์และไอระเหย สารตัวทำละลาย

 • 3M-6006.jpg
  Product: ตลับกรองแก๊สและไอระเหยBrand: 3MModel: 6006รายละเอียดสินค้าMulti-Gas/Vaporป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลายกรดแก๊ส, ไอฟอร์มัลดีไฮด์, ไอแอมโมเนีย / ไอเมททิลลามีนใช้สำหรับบริเวณที่...

 • 3M-6009.jpg
  Product: ตลับกรองแก๊สและไอระเหยBrand: 3MModel: 6009รายละเอียดสินค้าMercury/Chlorine Gasป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีนเทคโนโลยีใหม่ เปลี่ยนแถบสีจากน้ำตาลอ่อนเป็น น้ำตาลเข้มเมื่อตลับกรอ...

 • 3M-6057.jpg
  Product: ตลับกรองแก๊สและไอระเหยBrand: 3MModel: 6057รายละเอียดสินค้าOrganic Vapor/InorganicAnd Acid Gasป้องกันไอระเหย สารตัวทำละลาย กรดแก๊สและไอด่าง(สารอินทรีย์)

 • 3M-5N11.jpg
  Product: แผ่นกรองฝุ่นละอองและฟูมโลหะBrand: 3MModel: 5N11รายละเอียดสินค้าแผ่นกรองฝุ่นละอองและฟูมโลหะ มาตรฐาน N95 ใช้ร่วมกับฝาครอบ 3M-501

 • 3M-501.jpg
  Product: ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่นBrand: 3MModel: 501รายละเอียดสินค้าฝาครอบแผ่นกรองฝุ่น

 • 3M-502.jpg
  Product: ฐานรองBrand: 3MModel: 502รายละเอียดสินค้าฐานรองเพื่อใช้ประกอบกับแผ่นกรองฝุ่นรุ่น 3M-2091

 • 3m-2071.jpg
  Product: Filter กรองฝุ่นละอองBrand: 3MModel: 2071รายละเอียดสินค้าFilter กรองฝุ่นละออง ฟูมโลหะ มาตรฐาน P95

 • 3M-2078.jpg
  Product: Filter กรองฝุ่นละอองBrand: 3MModel: 2078รายละเอียดสินค้าFilter คุณสมบัติเหมือน รุ่น2071 แต่เสริมชั้นคาร์บอนช่วยดุดซับกลิ่นสารเคมีของสารตัวทำละลายและกรดแก๊ส (กลิ่นเจือจาง) ...

 • 3M-2097.jpg
  Product: Filter กรองฝุ่นละอองBrand: 3MModel: 2097รายละเอียดสินค้าFilter คุณสมบัติเหมือน รุ่น2091 แต่เสริมชั้นคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่นของสารตัวทำละลายและโอโซน (กลิ่นเจือจาง) มาตรฐาน P...

 • 3M-7093.jpg
  Product: Filter กรองฝุ่นละอองBrand: 3MModel: 7093รายละเอียดสินค้าFilter ตลับกรองป้องกันฝุ่นละออง ฟูม มาตรฐาน P100

 • 2091-filter.jpg
  Product: Filter กรองฝุ่นละอองBrand: 3MModel: 2091รายละเอียดสินค้าFilter กรองฝุ่นละออง ฟูมแอสเบสตอสและอนุภาคนิวคลีโอไทด์ มาตรฐาน P100
Visitors: 45,820