เทปตีเส้น เทปติดพื้น

Product: เทปตีเส้น เทปติดพื้น
รายละเอียดสินค้า
เทปติดพื้น เทปติดพื้นสลับสีสะท้อนแสง FLOOR MARKING TAPE
เทปติดพื้นใช้สำหรับติดพื้นแสดงขอบเขต พื้นที่หวงห้ามที่อันตราย งานกั้นเขตอันตรายต่างๆเพื่อแบ่งแยกเขต และเพิ่มจุดเด่นชัดของบริเวณที่ต้องการแยกออกจากบริเวณอื่นและใช้บ่งบอกจุดตำแหน่งแสดงการทำงานของเครื่องจักร โดยที่เทปติด มีสองสีให้เลือกคือ สีขาวสลับกับสีแดง   สีเหลืองสลับกับสีดำ 

Visitors: 125,136