บทความน่ารู้

ความรู้เกี่ยวกับถุงมือนิรภัย

         ถุงมือนิรภัย หรือถุงมือเซฟตี้ เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่สำคัญประเภทหนึ่ง ที่ช่วยปกป้องมือของผู้ใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามลักษณะงาน และวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้ ซึ่งงานแต่ละประเภทมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องเลือกใช้ถุงมือนิรภัยให้ถูกต้องและเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน 

         เพราะฉะนั้นแล้ว ถุงมือเซฟตี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการดูแล ป้องกัน และปกป้องฝ่ามือของเราได้ที่ดีที่สุด

 

เครื่องหมายมาตรฐานถุงมือนิรภัย (Safety Gloves Standard)  

    ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถุงมือที่ใช้อุตสาหกรรมจะต้องผ่านมาตรฐานหลักๆ คือ มาตรฐาน EN388, EN407

ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้

มาตรฐาน EN388 


มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่บ่งบอกถึงลักษณะทางกายภาพเชิงกลของถุงมือ ว่ามีความทนต่อการใช้งานในลักษณะใดบ้าง โดยจะใช้เลข 4 หลัก โดยในเลขแต่ละหลักจะบ่งบอกถึงลักษณะการทนต่อการใช้งานที่ต่างกันดังต่อไปนี้

  1. การทนต่อการเสียดสี : ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ต้องผ่านการเสียดสี
  2. การทนต่อการบาดคม : ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบต้องตัดผ่านถุงมือตัวอย่างด้วยความเร็วคงที่.
  3. การทนต่อแรงเฉือน : ขึ้นกับแรงเฉือนที่กระทำต่อตัวอย่าง.
  4. การทนต่อการเจาะทะลุ : ขึ้นกับแรงเจาะในลักษณะแบบเป็นจุดเดียวที่กระทำต่อตัวอย่าง

 

มาตรฐาน EN407 

มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่บ่งบอกถึงลักษณะในการกันความร้อนของถุงมือในลักษณะต่างๆ โดยจะใช้เลข 6 หลัก โดยในเลขแต่ละหลักจะบ่งบอกถึงลักษณะการทนต่อการใช้งานที่ต่างกันดังต่อไปนี้

 

Resistance to flammability

- การต้านทานเปลวไฟ(ประสิทธิภาพระดับ 0 - 4)

Contact heat resistance

- การทนต่อการสัมผัสของร้อน (ประสิทธิภาพระดับ 0 - 4)

Convective heat resistance

- การหน่วงความร้อน (ประสิทธิภาพระดับ 0 - 4)

Radiant heat resistance

- การต้านทานรังสีความร้อน (ประสิทธิภาพระดับ 0 - 4)

Resistance to small splashes of molten metal

- การทนต่อสะเก็ดโลหะหลอมขนาดเล็ก (ประสิทธิภาพระดับ 0 - 4)

Resistance to large splashes of molten metal - การทนต่อสะเก็ดโลหะหลอมขนาดใหญ่(ประสิทธิภาพระดับ 0 - 4)

โดยถุงมือทุกถุงมือต้องผ่าน EN388 เรื่องการทนการเสียดสี และกันบาดในระดับ 1

 


  • CUT RESISTANT GLOVES LEVEL 5 ถุงมือกันบาด ส่วนใหญ่จะผลิตจากเส้นใยชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติป้องกันการบาด เฉือน จากของมีคมได้เป็นอย่างดีซึ่งถุงมือกันบาดนี้จะมีหลายระดับโดยจะขึ้นอยู่ก...

  • CUT RESISTANT GLOVES LEVEL 5 ถุงมือกันบาดเคลือบไนไตร ผลิตจากเส้นใยชนิดพิเศษ HPPE ที่มีความเหนียว ทนทาน น้ำหนักเบา เคลือบไนไตรบริเวณฝ่ามือเพื่อใช้หยิบจับได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ลื่นห...
Visitors: 125,136